วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วินาทีสุดท้ายของชีวิต....

ฉันเห็นแล้วว่า... วินาทีที่ฉันนอนแล้วเกือบตื่นไม่ได้มันเป็
นความทรมานมาก...
ถ้าเราไม่สู้กับมันก็ไม่รู้ว่าจะมีวินาทีที่ต้องสู้กับมันหรือไม่...
ก็เหมือนตอนที่เราล้มแล้วเราไม่ลุกก็จะมีคนเข้ามาเหยีบยเราจน
เราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ ถ้าเราไม่สู้กับมันเราก็ไม่มีโอกาศ
ที่จะลุกขั้นมายืนได้ แต่ถ้าเราสู้กับมันถึงจะสู้ได้หรือไม่ได้ถ้า
เราสู้แล้วโอกาศที่จะลุกขั้นมาก็มีได้ต่อไป.....